Pozastavená činnosť

Činnosť firmy je od 1.8.2023 z technických dôvodov dočasne pozastavená.

Ospravedlňujeme sa, ale momentálne neprijímame nové zákazky.

Povrchy:

  • savé krytiny z prírodného a umelého kameňa

     

Charakteristika: znižuje savosť, zjednodušuje údržbu

Všeobecné informácie:

Impregnácia je využívaná na zníženie savosti savých povrchov, pri ktorých je predpoklad dočasného vystavenia pôsobeniu tekutín alebo iných faktorov. Rozdiel oproti iným metódam je v tom, že všetky vzhľadové vlastnosti ostávajú po impregnácii nezmenené.

Výhody:

Po aplikácii na kamenné krytiny sa póry uzavrú a povrchy sa stanú nesavými, čím sa zamedzí usádzaniu nečistôt.

Po impregnácii jednotlivých povrchov nedochádza k zmenám vzhľadových ani iných vlastností (matné povrchy ostanú matnými apod.).

Aplikácia:

Samotnej impregnácii predchádza dokonalé vyčistenie podlahovej krytiny, pričom nečistoty sú najprv rozpustené pomocou špeciálnych čistiacich prostriedkov za pomoci mechanického pôsobenia a následne sú dokonale povysávané výkonným vysávačom.

Impregnácia kamenných podlahových krytín sa prevádza v 2 – 3 impregnačných vrstvách v závislosti od savosti kameňa.

Takto ošetrená kamenná krytina si udržiava dobrú kondíciu v rozmedzí 2 – 5 rokov.