Pozastavená činnosť

Činnosť firmy je od 1.8.2023 z technických dôvodov dočasne pozastavená.

Ospravedlňujeme sa, ale momentálne neprijímame nové zákazky.

Povrchy: linoleum, PVC, prírodný a umelý kameň, liate podlahy atď.

Charakteristika: zjednodušuje údržbu, znižuje savosť

Všeobecné informácie:

Voskovaním sa vo všeobecnosti nazýva spôsob ochrany povrchov nanášaním jednej alebo viacerých vrstiev ochranných látok. V tomto prípade sa jedná o špeciálnu zmes na báze polymér-akrylátov, ktorá je vhodná na využitie vo všetkých druhoch prevádzok.

Výhody:

V póroch existujúcich v neošetrenej podlahovej krytine sa zachytávajú mikroskopické nečistoty a ich odstraňovanie je náročné. Po aplikácii ostanú póry uzavreté, čím sa zamedzí usádzaniu týchto nečistôt. Zároveň sa jednotlivé savé povrchy stanú nesavými.

Na všetkých voskovaných plochách ostávajú nečistoty na povrchu a jednoduchým umytím je možné ich odstrániť. Tým sa znižuje náročnosť na dennú údržbu. (Po navoskovaní sa dajú umývať aj povrchy, ktoré pred aplikáciou neboli odolné voči tekutinám.)

Vzhľadom na vysokú odolnosť voskov sa zvyšuje aj odolnosť jednotlivých materiálov voči oteru. Zároveň sa pri dostatočnej starostlivosti predlžuje životnosť samotného použitého materiálu.

Po aplikácii dochádza k zlepšeniu vzhľadových vlastností. V ponuke si možno vybrať si z 3 výsledných efektov (matný, polomatný, lesklý). Vďaka tejto schopnosti je možné vrátiť podlahovej krytine pôvodné vzhľadové vlastnosti.

Aplikácia:

Samotnému voskovaniu predchádza dokonalé vyčistenie podlahovej krytiny, pričom nečistoty sú najprv rozpustené pomocou špeciálnych čistiacich prostriedkov za pomoci mechanického pôsobenia a následne sú dokonale povysávané výkonným vysávačom. To zabezpečí, že ošetrená krytina je nielen ľahko udržiavateľná, ale aj hygienicky čistá.

Voskovanie je prevádzané v 2 –3 vrstvách, pričom ich počet závisí od zaťaženosti priestorov. Pri správnej starostlivosti a dennej údržbe ostáva takto ošetrená podlaha v dobrej kondícii po dobu 1 – 5 rokov.

Táto metóda ošetrovania povrchov je vhodná aj na využitie v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach nakoľko je odolná voči pôsobeniu alkoholových dezinfekcií.