Pozastavená činnosť

Činnosť firmy je od 1.8.2023 z technických dôvodov dočasne pozastavená.

Ospravedlňujeme sa, ale momentálne neprijímame nové zákazky.

Povrchy: mramorové alebo iné krytiny na báze vápenca

Charakteristika: obnovuje vzhľadové vlastnosti, predlžuje životnosť

Všeobecné informácie:

Nové mramorové podlahy sa vyznačujú vysokým leskom (tzv. vodný efekt), čo ich predurčuje na využitie v reprezentačných priestoroch. Ich nevýhodou je rýchle opotrebenie vplyvom vonkajších faktorov. Pri kryštalizácii sa na rozdiel od iných povrchových úprav nejedná o ochranu povrchovými vrstvami ochranného náteru, ale k zmenám dochádza pri fyzikálno-chemickej reakcii v samotnej štruktúre najvrchnejšej vrstvy mramoru.

Výhody:

Neošetrené vápencové podlahové krytiny sú citlivé na pôsobenie kyselín už pri slabých roztokoch. Kryštalizáciou sa zvýši odolnosť voči pôsobeniu kyselín, čím je možné predĺžiť životnosť samotného materiálu. aj ich odolnosť voči mechanickému opotrebeniu.

V dôsledku mechanického opotrenia sa znehodnocujú vzhľadové vlastnosti mramorových podlahových krytín. Kryštalizácia vracia mramoru jej pôvodný vzhľad a dodáva jej tzv. vodný efekt.

Pri kryštalizácii dochádza k vytvrdeniu vrchných vrstiev mramoru, a tým k zvýšeniu odolnosti voči oteru.

Aplikácia:

Prvým krokom pri ošetrovaní mramoru je dokonalé vyčistenie a odmastenie podlahových krytín. Samotná kryštalizácia je vykonávaná strojovo, pričom podlahová krytina získava svoje vlastnosti pri fyzikálno chemickej reakcii vápenca a kryštalizačného prostriedku.

Pri správnej starostlivosti a dennej údržbe ostáva takto ošetrená podlaha v dobrej kondícii po dobu 5 – 10 rokov v závislosti od zaťaženosti priestorov.

Lepšie vzhľadové vlastnosti (úplný vodný efekt) je možné dosiahnuť niekoľkonásobným prebrúsením podlahovej krytiny za pomoci diamantových segmentov. Pri brúsení sa vyrovanajú nerovnosti vzniknuté mechanickým opotrebením, ako aj odskoky jednotlivých dielcov vzniknuté pri pokládke.

Podlahová krytina ošetrená kryštalizáciou alebo kryštalizáciou kombinovanou s brúsením spĺňa všetky požiadavky kladené na reprezentačné priestory, je ľahko udržiavateľná a má dlhú životnosť.